A Highly Sensitive Sandwich ELISA to Detect CSF Progranulin: A Potential Biomarker for CNS Disorders. uri icon

authors

 • Li, Yanqing
 • Xia, Haibin
 • Mao, Qinwen
 • Wang, Dongyang
 • Li, Ya
 • Zhu, Jiuling
 • Zhao, Junli
 • Deng, Yanchun
 • Emily Rogalski, PhD
 • Bigio, Eileen H
 • Rademaker, Alfred W

publication date

 • January 1, 2019