Estimating Biological Age in the Singapore Longitudinal Aging Study. uri icon

authors

  • Zhong, Xin
  • Lu, Yanxia
  • Gao, Qi
  • Nyunt, Ma Shwe Zin
  • Tamas JR Fulop, MD, PhD
  • Monterola, Christopher Pineda
  • Tong, Joo Chuan
  • Larbi, Anis
  • Ng, Tze Pin

publication date

  • January 1, 2020