ABCA7 deficiency causes neuronal dysregulation by altering mitochondrial lipid metabolism. uri icon

authors

 • Kawatani, Keiji
 • Jiang, Yangying
 • Baker, Samantha K
 • Wang, Ni
 • Roy, Bhaskar
 • Parsons, Tammee M
 • Perkerson, Ralph B
 • Bao, Hanmei
 • Han, Xianlin
 • Bu, Guojun
 • Kanekiyo, Takahisa
 • Holm, Marie-Louise
 • Starling, Skylar C
 • Martens, Yuka A
 • Zhao, Jing
 • Lu, Wenyan
 • Ren, Yingxue
 • Li, Zonghua
 • Jiang, Peizhou

publication date

 • December 22, 2023